Фото: Игор Бансколиев

Утре во печатеното издание на Нова Македонија прочитајте сведоштво на еден од креаторите на македонскиот Устав за генезата на вметнатиот политичко-правен и лингвистички фелер во преамбулата

Генезата на хибридното фелер-решение во преамбулата на македонскиот устав, што ги произведе мноштвото досегашни непредвидени состојби генерирани во македонското општество, предупредува дека со новите интервенции во преамбулата, тие само ќе се продлабочат, на штета на конститутивноста и државотворноста на македонскиот народ. Универзитетскиот професор Владо Поповски, еден од активните учесници во преговорите во Охрид, во 2001 година, од кои произлезе Рамковниот договор, потсетува на причините и историскиот контекст за хибридноста на постојната преамбула на македонскиот устав.

Прочитајте во викенд-изданието на „Нова Македонија“