Интернационалната комисија, со која претседаваше проф. д-р Драган Триван, донесе одлука за успешен развој на безбедноста и особено на корпоративната безбедност да бидат наградени:
м-р Саше Тасевски, директор на Бирото за јавна безбедност, проф. д-р Ацо Станков, раководител на Институтот за судска медицина при Медицинскиот факултет-Скопје, г. Анџело Василевски од „Батери еволушн“-Скопје, г. Кирил Лазаров од „Никоб обезбедување“-Скопје, г. Кирил Богевски од винарницата „Бовин“-Неготино и весникот „Нова Македонија“. Исто така, посебни благодарници им беа доделени на градоначалникот на Кавадарци, г. Митко Јанчев, на г. Драган Митрев од оптиката „Сфера тајм“-Струмица и книговодственото биро „СГ Ваневска“

ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА АСОЦИЈАЦИЈАТА ЗА КОРПОРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ – СКОПЈЕ

Во саботата, 8.5.2021 година, се одржа Годишното собрание на Асоцијацијата за корпоративна безбедност – Скопје, придружна членка на Асоцијацијата за корпоративна безбедност за Југоисточна Европа со седиште во Загреб. Интернационалната комисија, со која претседаваше проф. д-р Драган Триван, донесе одлука за успешен развој на безбедноста и посебно на корпоративната безбедност да бидат наградени: м-р Саше Тасевски, директор на Бирото за јавна безбедност, проф. д-р Ацо Станков, раководител на Институтот за судска медицина при Медицинскиот факултет-Скопје, г. Анџело Василевски од „Батери еволушн“-Скопје, г. Кирил Лазаров од „Никоб обезбедување“-Скопје, г. Кирил Богевски од винарницата „Бовин“-Неготино и весникот „Нова Македонија“. Исто така, посебни благодарници им беа доделени на градоначалникот на Кавадарци, г. Митко Јанчев, на г. Драган Митрев од оптиката „Сфера тајм“-Струмица и книговодственото биро „СГ Ваневска“.
Проф. д-р Драган Триван, претседател на Интернационалниот одбор за доделување на наградите и признанијата, изјави дека „доделувањето на годишните плакети од областа на корпоративната безбедност претставува посебна чест за него како претседател на Одборот за доделување награди и признанија“.
– Развојот на корпоративната безбедност во Република Северна Македонија се движи во напреден правец и во тоа посебна заслуга има активноста на Асоцијацијата за корпоративна безбедност – Скопје. И во услови на пандемија, оваа асоцијација успеа да реализира неколку значајни работилници во регионот и да помогне компаниите полесно да ја преструктурираат својата безбедност во согласност со новите услови. Се надевам дека наградите се во вистински раце и истите тие ќе имаат своја практична евалуација – нагласи тој.

Претседателот на Асоцијацијата за корпоративна безбедност – Скопје, проф. д-р Атанас Козарев, на присутните им ги честита наградите и ја нагласи нивната улога во развивањето на концептот за корпоративна безбедност како теорија и практика во нашата држава.
Според професорот Козарев, македонската полиција како никогаш досега покажува резултати во областа на јавната безбедност со кои се вбројува со развиените полиции во светот, при што изрази очекување и во иднина овој тренд да оди во нагорна линија, благодарение на стратегиското менаџерство на директорот на Бирото за јавна безбедност, м-р Сашо Тасевски.
Развојот на корпоративната безбедност во нашата држава е незамислив без реалната поддршка на г. Кирил Лазаров, лидерот во областа на приватното обезбедување и носител на нови иновативни и креативни идеи во остварување што поголема економска безбедност на деловното работење.
За развојот на локалната безбедност посебен придонес има активноста на градоначалникот на Општина Кавадарци, г. Митко Јанчев, со неговиот тим во локалната самоуправа, со што покрај другите атрибути има посебен белег за издигнување на безбедносната свест на граѓаните на Кавадарци и нивната безбедносна култура.
Настанот се одржа во прекрасниот амбиент на винарницата „Бовин“ во Неготино, во присуство на сопственикот на винарницата, г. Кирил Богевски, и младиот менаџер Дамјан Парлапанов.