Ова се фотографиите објавени во 2022 година во „Нова Македонија“ кои предизвикаа најголем интерес кај читателите.

Галеријата ја подготви Маја Јаневска-Илиева.