Фото: Пиксабеј

Пониска стапка на смртност и на повторен прием во болници се забележани кај оние што биле лекувани од женски лекари. Мажите треба да работат на комуникација…

ФАСЦИНАНТНА СТУДИЈА: ДАЛИ САКАТЕ ДА ЖИВЕЕТЕ ПОДОЛГО?

Жените сè уште се борат за поправедна родова еднаквост, сепак, дури и во 21 век, често преовладуваат предрасудите дека, на пример, хирургијата е „машка“ специјализација, за што сведочи големата разлика во бројот на машки наспроти женски хирурзи. Сепак, излезе една интересна студија што покажа дека ако сакате да живеете подолго, бидете сигурни дека ќе имате поголеми шанси со лекарка отколку со лекар.

Исходите на пациентите не треба да се разликуваат

Оваа студија е објавена во рецензираниот журнал „Аналс оф интернал медицин“. Истражувачите откриле дека има помала стапка на смртност и реадмисија во болница кај оние што биле лекувани од женски лекари. Посебно, пациентите третирани од женски лекари имаат помал ризик од смрт. Така, стапката на смртност кај женските пациенти била 8,15 проценти кога биле лекувани од женски лекари наспроти 8,38 проценти кога лекарот бил маж.
Додека разликата за машките пациенти била помала, женските лекари имале стапка на смртност од 10,15 проценти во споредба со стапката на машките лекари од 10,23 проценти. И во двата случаи победуваат докторките!
Јусуке Цугава, вонреден професор по медицина на Медицинскиот факултет „Дејвид Гефен“ во УКЛА и постар автор на студијата, рече дека наодите се важни и можат да помогнат да се подобри грижата за идните пациенти.
– Исходите на пациентите не треба да се разликуваат меѓу машките и женските лекари доколку тие ја практикуваат медицината на ист начин – рече тој.
Заклучокот на д-р Јусуке Цугава е дека наодите покажуваат дека женските и машките лекари поинаку ја практикуваат медицината и тие разлики имаат значително влијание врз здравствените резултати на пациентите.
– Понатамошното истражување на фундаменталните механизми, кои го поврзуваат полот на лекарите со исходите на пациентите и зошто бенефицијата од лекувањето од лекарите е поголема за женските пациенти, има потенцијал да ги подобри исходите на пациентите – наведува тој.

Само 31 отсто од пациентите добиле лекарки

Истражувачите ги испитуваа податоците за тврдењата од 2016 до 2019 година за 458.100 женски и околу 319.800 машки пациенти. Од нив, 142.500 и 97.500, или околу 31 процент за двете, биле лекувани од женски лекари. Примарните исходи беа 30-дневна смртност од датумот на прием во болница и 30-дневна реадмисија од датумот на отпуштање. Истражувачите рекоа дека може да има неколку фактори што ги поттикнуваат разликите, пишува „Хелт“.
Претходните истражувања покажаа дека машките лекари може да ја потценат сериозноста на болестите на своите пациенти, од нивото на болка до гастроинтестиналните и кардиоваскуларните симптоми и ризикот од мозочен удар, што може да доведе до одложена или нецелосна грижа.
Понатаму, истражувањата покажуваат дека женските лекари можат подобро да комуницираат со своите пациенти, што ја прави поголема веројатноста овие пациенти да обезбедат важни информации што ќе водат до подобри дијагнози и третман. На женските пациенти им е поудобно да примаат чувствителни прегледи и да се вклучат во детални разговори со женските лекари. Д-р Цугава вели дека се потребни повеќе истражувања за тоа како и зошто машките и женските лекари поинаку ја практикуваат медицината и како тоа влијае на грижата за пациентите.
– Подоброто разбирање на оваа тема може да доведе до развој на интервенции што ефикасно ја подобруваат грижата за пациентите – рече тој.
Дополнително, треба да се отстранат родовите разлики во платите на лекарите. Важно е да се напомене дека женските лекари обезбедуваат висококвалитетна нега и затоа повеќе лекарки имаат корист од пациентите од социјална гледна точка. Студијата поддржува слични наоди објавени минатата година, според кои пациентите оперирани од жена хирург имаат помала веројатност да умрат или да доживеат компликации отколку оние оперирани од машки лекар. Колаборативна студија на канадски и американски хирурзи објавена во списанието „Јама серџери“ покажа дека женските хирурзи имале пониски стапки на неповолни постоперативни исходи, вклучувајќи и смрт на 90 дена и една година по операцијата, во споредба со оние третирани од машки хирурзи.