Фото: Пиксабеј

Метереопатијата е феномен што погодува многу луѓе низ светот. Се манифестира преку низа физички и психолошки симптоми поврзани со климатските промени и атмосферските варијации. Но што, всушност, се крие зад овој феномен? Колкумина од нас имаат проблеми како главоболки, вртоглавица и чудно чувство непосредно пред ненадејна промена на времето (на полошо)?
Терминот „метереопатија“ доаѓа од комбинацијата на два грчки збора: „метео“, што значи клима и „патос“, што значи страдање или болест. Во пракса, тој опишува низа физички или психолошки нарушувања што се манифестираат во однос на атмосферските промени.
Да се биде метереопатски тип, меѓутоа, не е патолошка состојба, и покрај придавката или етимологијата што предизвикува размислување, и секако не е привилегија на волшебниците или медиумите.
Има многу рационално објаснување, засновано на научни докази. Кога ќе дојде до нарушување, има промени во условите на притисок и температура во атмосферата, кои можат да се рефлектираат на Земјата, а особено може да ги почувствуваат многу чувствителни субјекти. Всушност, промените од овој вид честопати успеваат да ја нарушат нашата внатрешна рамнотежа. Слично, и уште позабележително, кога одиме високо на планина доживуваме значителна промена во атмосферскиот притисок. Многу „тривијално“ количеството воздух над нашата глава е помало од она на нивото на морето. И доста луѓе имаат нарушувања на физичката адаптација.
Ако времето се промени, овие промени се очигледно помалку важни, но човечкото тело може да биде многу „чувствително“ и да генерира сигнали уште пред да започне невремето, што понекогаш нѐ прави мошне раздразливи. Сепак, не сите луѓе се чувствителни на климатските промени на ист начин.
Некои фактори, како што се возраста, присуството на одредени патологии или генетска предиспозиција, може да направат некои луѓе да бидат почувствителни на ефектите на времето. Понатаму, перцепцијата на болката и симптомите варираат од поединец до поединец, што го отежнува воспоставувањето директна и универзална корелација помеѓу метереопатијата и атмосферските варијации.
Накратко, метереопатија е вистински феномен и многу луѓе се погодени од неа, иако науката сè уште не ги има целосно разбрано сите механизми зад ова нарушување. Она што е сигурно е дека нашите тела и умови се тесно поврзани со околината околу нас, а климатските варијации можат да влијаат на нашата благосостојба на начини што можеби сè уште не сме ги откриле.