Новообјавените податоци на НАСА покажуваат дека водата сочинува околу 0,25 отсто во атмосферата над екваторот на планетата Јупитер. Новите податоци покажуваат многу повисоки вредности во споредба со претходните и усогласувањето на истражувањата е клучно за подобро разбирање на нашиот Сончев Систем од страна на научниците. Јупитер е првата планета што се создава во Сончевиот Систем и ги апсорбирала повеќето од гасовите и прашината испуштени од сонцето. Присутноста на водата може да им помогне на научниците во идентификување на најверодостојните теории за создавањето на планетата Јупитер.