Во бразилскиот град Рио де Жанеиро, големиот парк за собирање отпад станува сè поважен за заедницата. Медиумите посочуваат дека ова е првиот поголем парк од ваков тип, кој им исплаќа на жителите за количеството внесен отпад. Паркот рециклира разни видови отпад и функционира многу добро и одржливо во урбаната средина.
Луѓето што работат таму велат дека постои страв од коронавирусот, но тие не се откажуваат во својата работа.
Илјадници Бразилци се вклучени во собирањето отпад, а локалните власти на овој начин го решаваат проблемот со загадувањето на животната средина и добиваат вредни суровини за рециклирање.
Отпадот е голем проблем во оваа јужноамериканска земја, а неодамна почнаа голем број проекти и иницијативи, нагласувајќи ја соработката на комуналните компании и граѓаните.
Без разлика дали станува збор за јавна или приватна иницијатива, ваквите одржливи активности се покажаа како многу ефикасни и ефективни и го потенцираат развојот на екологијата. Во еден бразилскиот кварт редовно доаѓа камион и собира разни видови отпад од граѓаните, од хартија и пластика до метал.