Кураторка на Европскиот павилјон е Франческа Маурици од Италија, а како претставници од Македонија се селектирани визуелната уметница Пандора Апостолоска Саздовска и академскиот скулптор Сашо Саздовски, додека Лена Келекјан од Либан е кураторка на павилјоните на Заливскиот Регион, Источна и Средна Азија

Уметниците Пандора Апостолоска Саздовска и Сашо Саздовски се национални претставници на Македонија на 19. Азиско уметничко биенале во Бангладеш што ќе трае до 7 јануари 2023 г. Ова е најпрестижното и најдолго меѓународно уметничко биенале во Азија. Насловот на биеналето е „Еден свет, една природа“, поврзан со главната тема на настанот „Дом и поместување“. Годинашното биенале има цел да ги отвори прашањата на повеќе теми, како комплексноста на глобализираниот свет, брзиот развој на комуникациската технологија што го прави светот потесен, актуелните еколошки кризи, потребата од одржлив развој и заштита на животната средина, како витални прашања во современата ера. Кураторка на Европскиот павилјон е Франческа Маурици од Италија, а како претставници од Македонија се селектирани визуелната уметница Пандора Апостолоска Саздовска и академскиот скулптор Сашо Саздовски, додека Лена Келекјан од Либан е кураторка на павилјоните на Заливскиот Регион, Источна и Средна Азија.
– Соочени со новите реалности, уметниците низ Азија и Европа сѐ повеќе ги приспособуваат своите стратегии на глобалната предност за новите и мешаните медиуми додека работат во рамките на традициите каде што се гледа дека уметничките изрази ја рефлектираат меѓусебната поврзаност на уметноста, општеството и околината. Тие создаваат дела што не само што се општествено ангажирани туку се и вградени во дикцијата на актуелната дигитална ера. Бангладеш отсекогаш ги охрабрувал уметниците да ги истражуваат своите социјални реалности, културни и естетски вредности и истории, а во исто време да се вклучат во современите културни и технолошки трендови надвор од нејзините граници. Преклопувањето меѓу локалното и глобалното се случува насекаде, но токму во уметноста има стимулативна креативна димензија. Тоа исто така зема вознемирувачка димензија со текот на годините, зголемување на инцидентите на присилна миграција и раселување, како и зголемување на другите форми на миграција. Ова е оспорување и редефинирање на идејата за дом, која отсекогаш ги инспирирала уметниците да ги истражуваат различните форми што ги зема, од домашен простор до нација. Со изборот на темата „Дом и раселување“, Азиското уметничко биенале соучествува со жртвите на принудното раселување насекаде во светот и ќе се заложи да застане покрај нив за оние што сѐ уште се живи да не станат заборавени и без дом – се вели во најавата.
Биеналето годинава ќе се фокусира на комплексноста на глобализираниот свет каде што, од една страна, економијата и другите класи на мигранти го воспоставуваат своето присуство во различни културни предели, а од друга присилното раселување искоренува цели заедници од нивните земјишта и ги засадува на далечни места. Додека концептот на дом и пријатност отсекогаш бил стабилен означувач на социјалната состојба, преместувањето го дестабилизира и принудува ново разбирање на термините како што се неподобност и етничко чистење.
Пандора Апостолоска Саздовска е визуелна уметница, активистка и истражувачка. Во 2004 г. дипломира на Академијата за ликовни уметности, отсек сликарство со реставрација и конзервација под менторство на Душан Перчинков и Танас Луловски. Уметничката практика на Апостолоска Саздовска е насочена кон меѓучовечките односи, истражувајќи ги аспектите на војната и насилството како политички и социолошки феномен.
Сашо Саздовски е скулптор и истражувач. Во 2000 г. дипломирал на Академијата за ликовни уметности, на Катедрата за скулптура и графички дизајн, а во 2002 година магистрира на Катедрата за скулптура на Академијата за ликовни уметности под менторство на Драган Поповски-Дада. Уметничката практика на Сашо Саздовски е научноистражувачка. Во своите истражувања тој е фокусиран на прашањата за бесконечноста како одраз на нашето ограничено постоење во времето и просторот. Најзначаен сегмент во неговата креативна кариера е реализацијата на монументални скулптури на јавен простор.