Ознака: производството на енергија

Зелената енергија на Македонија во подем

Електричната енергија во Македонија се произведува главно во термоенергетски објекти - термоелектрични централи, кои како примарни енергетски извори користат лигнит, мазут и природен гас....