Ознака: општествената

Критичката настава ги оспособува младите за општествената трансформација

Концептот на „модел“ е мошне корисен и претставува слика што често се користи или се злоупотребува во научните објаснувања, во образованието, во воспитувањето, во...