Ознака: Оливер Недев

Храната и кардиоваскиларните болести: Кој и да е татко на болеста,...

Голем број студии покажуваат дека исхраната е најзначаен ризик-фактор за настанување на атеросклероза и коронарна срцева болест, бидејки прекумерното внесување на масти и сол,...