Ознака: Идејата е вечна!

Борбата продолжува, а идејата е вечна!

Впрочем, во времето во кое е основана Македонската револуционерна организација, и во сите други држави некоја организација го организирала народот во борбата за формирањето...