Ознака: Глаголицата

Глаголицата и кирилицата

Приказни од 10 век Приказна бр. 1: Бугари Почнува уште некаде во 5 в., па и порано, додека еден народ, во најстарите (кинески) документи познат како...