Ознака: Билазора

Владетелската палата од Билазора

Палатата очигледно била ненадејно и насилно разурната во првите децении на третиот век пр. н.е., без повторно да биде обновена. За тоа најдобро сведочат...

Билазора – антички македонски град

Знаменитостите на Македонија „Кралот Филип Петти го зазел Билазора, најголемиот град во Пајонија, многу погодно расположен за владеење со преминот од Дарданија до Македонија, така...

Поетско читање на археолошкиот локалитет Билазора

На 20 март, во 12 часот, ќе се одржи поетско читање на археолошкиот локалитет Билазора кај Свети Николе. Со поетското читање ќе се одбележи...