Ознака: Филип Македонски

Диоген од Синопа: Само јас седам без работа!

Лукијан од Самосата ни пренесува една интересна анегдота за хеленскиот филозоф Диоген, кој бил познат по презирањето на богатството и општествените норми. Кога жителите...

Филип Македонски не е Хелен, ниту е близок со Хелените

Неколку историски извори посочуваат дека Античките Македонци не биле Хелени. Меѓу нив се хеленскиот државник Демостен и хеленскиот биограф Плутарх. Демостен во својот трет говор...