Ознака: смачкано племе

Конески – поет на смачкано племе (4)

(По повод сто години од раѓањето) Записи во несоница „Така рикаше маката во мeнe дека сум роден во смачкано племе.“ - Б. Конески: „Спомен по многу...

Конески – поет на смачкано племе (3)

(По повод сто години од раѓањето) Записи во несоница „Така рикаше маката во мeнe дека сум роден во смачкано племе.“ - Б. Конески: „Спомен по многу...