Ознака: СДИ

Македонија е на дното на табелата по СДИ во регионот во...

Поразително е што во Македонија целата дискусија за странските инвестиции се сведува само на следење на вкупната сума на странски инвестиции во земјава. Има...

Вакцина против економска стагнација

Странските директни инвестиции (СДИ) уште една клучна алатка за стопански раст За минатата година, според статистиката на УНКТАД, во регионот, Македонија е на дното по...