Ознака: посети

Музејско-културен центар „Лапидариум“

Посети го музејот Музејско-културниот центар „Лапидариум“ во Охрид е прв од ваков вид во Македонија. Овој објект е лоциран и вклопен во постојните висински разлики...

Градски музеј Крива Паланка

Посети го музејот Локалната установа Градски музеј Крива Паланка е основана во 2006 година, како установа од областа на културата, значајна за одржување и зачувување...

Спомен-куќата на Васил Главинов

Посети го музејот Спомен-куќата на Васил Главинов, првиот пропагатор на социјалистичките идеи во Македонија, денес е музеј посветен на неговиот живот и дело. Куќата се...

Eтнолошки музеј – Подмочани

Посети го музејот Eтнолошкиот музеј во преспанското село Подмочани има една од најбогатите етнолошки збирки во Македонија. Во него е сместена ретка и импозантна збирка...

Куќата на Калеш Анѓа

Посети го музејот Куќата на Калеш Анѓа е сместена во селото Старавина, од кое потекнува македонската хероина Калеш Анѓа. Куќата сѐ уште гордо стои на...

Спомен-куќа на Кочо Рацин

Посети го музејот Спомен-куќата на Кочо Рацин се наоѓа во Велес. Како потсетник на еден од најголемите поети и комунисти во периодот помеѓу двете светски...

Музеј на Град Неготино

Посети го музејот Општинската установа Музеј на Град Неготино е основана во 1978 година и е институција од областа на културата. Првата изложба била организирана...

Музејска збирка „Библиотека Искра“

Посети го музејот Музејската збирка „Библиотека Искра“ работи во состав на библиотеката „Искра“ од Кочани, како посебна организациска единица од 1985 година. Таа има мала постојана...

Музеј на градот Кратово

Посети го музејот Музејот е основан во 1993 година и денес претставува локална установа чијашто надлежност е да овозможи заштита, чување и промоција на културно-историското...

Спомен-дом „Блаже Конески“

Посети го музејот Спомен-домот на Блаже Конески се наоѓа во прилепското село Небрегово во Општина Долнени. Овој објект, како значаен споменик на културата, припаѓа на...