Ознака: неопходен

Македонија… случки од неопходен карактер

Зошто луѓето кога се во конфликт викаат гласно еден на друг иако се на растојание помало од еден метар? Како вовед... Затоа што срцата...

Правилната исхрана е неопходен услов за благосостојба на животните

Посебен предизвик е хранењето на животните во зоолошките градини, бидејќи неопходно е да се познава однесувањето на секој вид за да се обезбеди соодветна...