Ознака: деинституционализација

Нова национална стратегија за деинституционализација за 2018–2027

За неколку месеци ќе заврши националната стратегија за деинституционализација 2008–2018, така што Владата на денешната 88-ма седница ја прифати новата Национална стратегија за деинституционализација...

NIMBY – Not In My Back Yard

Инаку, ваквите случувања не се типични ниту само за Тимјаник, ниту за Македонија. Постои пејоративно име NIMBY - Not In My Back Yard (Не...