Ознака: Гане Тодоровски

Безбедносен сертификат за Мица

На Гане Тодоровски и Димитар Солев Попусто пишуваме. Можеш да напишеш песна - крик против состојбите во општеството како Енценсбергер или Гинзберг, можеш да напишеш...

И покрај сѐ, колку сме толку сме токму сме!

Денес кога ќе слушнеме некого како ја негира македонската самобитност, да се потсетиме на зборовите на Гане Тодоровски: „Но ние сме како што сте...

Писатели што ја предвидоа македонската судбина

Творечките имиња од генерацијата на втемелувачите на македонската литература и на македонскиот јазик, ги чувствуваа македонското битие, македонскиот проблем, тегобните вибрации, обидите за нашето...