Ознака: Антички Македонци

Павел Хаџи Киријаков – зачетник на поставката за потеклото на Македонците...

„Александридата“ е роман за македонскиот крал Александар Велики, напишан од Псевдо-Калистен кој го раскажува животот на владетелот. Романот е општопознат и ужива големи симпатии...

Љубеле да се нарекуваат Македонци, што всушност и биле

Во светската историска науката прашањето за етничката припадност на Античките Македонци е едно од најсложените прашања и за нивното потеклото се искажани голем број...

Каусија – шапка на Античките Македонци

Каусијата била машка шапка, која се носела од страна на Античките Македонци, била составен дел од декорот на македонската кралска елита. Нејзиниот приказ може...

Филип Македонски не е Хелен, ниту е близок со Хелените

Неколку историски извори посочуваат дека Античките Македонци не биле Хелени. Меѓу нив се хеленскиот државник Демостен и хеленскиот биограф Плутарх. Демостен во својот трет говор...

Неколку факти за Сонцето од Кутлеш

Сонцето (Ѕвездата) од Кутлеш е поврзано со култот на сонцето кај Античките Македонци. Според материјалните и пишаните историски извори од античкиот период, сонцето е...