Ознака: агрокомплекс

Производствена ориентација на македонскиот агрокомплекс

Проф. д-р Борис Анакиев Како мала и недоволно развиена земја, во глобалниот свет Македонија не може да има влијание ниту на светскиот пазар ниту во...

Наука, технологија и бизнис-менаџмент во агрокомплексот

Речиси сите бенефиции што ги добиваме од земјоделско-прехранбениот систем потекнуваат од транс­формацијата на науката во технологија и од примената на ефикасен бизнис-менаџмент. Според некои...