На КОП27 во Шарм ел Шеик беше најавено создавање глобален сателитски систем за мониторинг на емисиите на метан

Метанот има директно влијание врз климатскиот систем, како и индиректни ефекти врз човековото здравје и екосистемите, особено преку неговата улога како претходник на тропосферскиот озон, кој е опасен загадувач на воздухот. Авторите на истражувањето излегоа со научно засновани факти и извештај, во кој стои информацијата дека „во првите 20 години по испуштањето во атмосферата, потенцијалот на стаклена градина на метанот е 80 пати поголем од оној на јаглеродниот диоксид“ и токму „во борба против него треба да се насочат главните напори!“

Нови истражувања отвораат нови можности за побрзо решавање на климатските промени

Метанот е гас што, според научниците, претставува една од најважните ставки на новата климатска агенда. Како што сугерираат тие, намалувањето на неговите емисии ќе помогне да се постигнат побрзи резултати во борбата против глобалното затоплување. Пред една година, на 26. Конференција на ОН за климатски промени (КОП26), 80 земји потпишаа договор за метан, а сега на КОП27 во Шарм ел Шеик најавија создавање глобален сателитски систем за мониторинг. За каков гас станува збор, каде се формира, колку е опасен за климата и зошто претходно не му се обрнувало внимание?

Директно влијание врз климатските промени и индиректни ефекти врз
човековото здравје и екосистемот

Метанот (ЦХ4) е трет најважен стакленички гас во атмосферата на Земјата, по водената пареа и јаглерод диоксидот (ЦО2). Неговиот придонес во глобалното затоплување е од пет до десет проценти, но активноста на стаклена градина е од 25 до 30 пати поголема од онаа на јаглеродниот диоксид, а стапката на раст на концентрациите е од три до четири пати поголема. Покрај тоа, тој има многу краток животен циклус во атмосферата – од десет до дванаесет години. Тоа значи дека ефектот на намалување на емисиите на метан ќе се појави речиси веднаш, а не стотици години подоцна, како што е случајот со јаглеродниот диоксид.
Во таа насока, во научните публикации и на маргините на форумите за климата, тие сè повеќе ја изразуваат идејата дека е малку веројатно дека ќе биде можно да се постигнат целите утврдени во Парискиот договор – да се ограничи затоплувањето на еден и пол степен, во споредба со прединдустриските нивоа, ако се бориме само со емисиите на јаглеродниот диоксид. А за брз резултат, нагласуваат експертите, треба да се фокусирате на метанот.
Во посебен извештај во 2019 година, Меѓувладиниот панел за климатски промени (ИПКК) нагласи дека за да се постигнат целите, неопходно е значително да се намалат емисиите на метан до 2030 година. Оваа теза беше засилена во шестиот извештај за процена на ИПКК, објавен во делови во 2021 и 2022 година.
Минатиот октомври, на самитот на Г20, кој се одржа непосредно пред КОП26, беше најавено создавањето на Меѓународната опсерваторија за емисии на метан (ИМЕО). Проектот е инициран од Програмата на Обединетите нации за животна средина (УНЕП) со поддршка на Европската комисија.
ИМЕО одржува глобално известување за емисиите на метан преку собирање податоци од различни извори, вклучувајќи научни мерења, сателитски набљудувања, индустриски извештаи преку партнерството 2.0 (ОГМПO 2.0) за нафтен метан, создаден од УНЕП и национални резерви. Организацијата го поднесе својот прв прелиминарен извештај веќе во 2021 година, а оваа година подготви детален документ за климатскиот самит КОП27 наречен „Око на метанот 2022“ или „Втор годишен извештај на ИМЕО“.
Се забележува дека метанот има директно влијание врз климатскиот систем, како и индиректни ефекти врз човековото здравје и екосистемите, особено преку неговата улога како претходник на тропосферскиот озон, опасен загадувач на воздухот. Авторите на извештајот се повикуваат на процената на Коалицијата на УНЕП за клима и чист воздух (ККАК), според која, во првите 20 години по испуштањето во атмосферата, потенцијалот на стаклена градина на метанот е 80 пати поголем од оној на јаглеродниот диоксид, а за борба против него треба да се насочат главните напори.
Според експертите на ККАК, за да се постигнат целите поставени во Париз, потребно е до 2030 година да се намалат емисиите на метан за 40-45 проценти. Проблемот е што не постои глобален систем за следење на овие емисии и во голема мера е непознато каде се појавуваат и до кој степен.

Дали сме подготвени за феноменот споменат во научната литература како „катастрофа со метан“?

Во текот на изминатите 150 години, емисиите на метан се зголемија за повеќе од три и пол пати. Делумно антропогениот фактор одигра улога, делумно тоа е одговорот на природните системи на општото затоплување на планетата, еден вид повратна врска.
Факт е дека значителни количества метан се содржани во слоевите на вечниот мраз, како и во депозитите на гасни хидрати на полицата на арктичките мориња. Вечниот мраз, кој порано се нарекуваше вечен мраз, во последните децении се топи со забрзано темпо. А Арктикот се загрева од три до четири пати побрзо од остатокот од светот.
Постои ризик дека како што регионот дополнително се загрева и арктичките мориња се ослободуваат од површинскиот мраз во лето, слојот на вечниот мраз драстично ќе се распадне и големо количество метан ќе влезе во атмосферата. Во научната литература ова се нарекува „катастрофа со метан“.
За да се разбере нејзината скала, доволно е да се дадат бројки. Атмосферата сега содржи околу четири милијарди тони метан, а подводниот резервоар за вечен мраз содржи околу 1.400 милијарди тони. Од нив, приближно 540 се во гасни хидрати и 360 се во форма на слободен гас. Ослободувањето на дури еден процент од овие волумени ќе предизвика повеќекратно зголемување на содржината на метан во атмосферата. А тоа, пак, ќе доведе до дополнително зголемување на температурите и продолжување на дестабилизацијата на метанските хидрати.
Експериментите покажаа дека за да започне овој неповратен процес, доволно е да се зголемат температурите во длабочините на океаните за пет степени Целзиусови. Меѓу геолозите постои мислење дека пред 252 милиони години, слични настани поврзани со ненадејно ослободување метан од дното на морето го предизвикале најголемото пермско масовно истребување во историјата на Земјата.
Во своите извештаи, ИМЕО практично не ја допира темата за природните емисии на метан, сугерирајќи да се стави фокусот на антропогените емисии. За нивното формирање првенствено се одговорни секторите на економијата, како што се производството на јаглеводороди, земјоделството и отстранувањето на отпадот. И во различни земји и региони придонесот на овие индустрии варира многу.
Според експертите, најголем потенцијал за брзо намалување на емисиите на метан има во секторот за фосилни горива.
Уште повеќе, бидејќи природниот гас е главно метан, секое количество од него што ќе влезе во атмосферата е економска загуба за рударските компании. Така, во 2014 година, 12-те најголеми играчи, кои сочинуваат повеќе од 30 отсто од глобалното производство на нафта и гас, се собраа за да ја формираат Иницијативата за климата за нафта и гас (ОГКИ), меѓународно индустриско тело, за да работат заедно за да го забрзаат намалувањето на емисиите на стакленички гасови. Во ноември 2016 година, тие го најавија создавањето на фондот „ОГКИ клајмат инвестментс“, кој ќе инвестира милијарда американски долари во текот на десет години во проекти за намалување на емисиите на метан од производството на гас.
Во јуни 2022 година, Меѓународната агенција за енергетика (ИЕА) го објави Глобалниот енергетски план за метан, кој го развија Соединетите Американски Држави, Европската Унија, Аргентина, Канада, Данска, Египет, Германија, Италија, Јапонија, Мексико, Нигерија, Норвешка и Оман. Неговата главна цел е да го стимулира намалувањето на емисиите на метан во нафтената и гасната индустрија и целосно да го запре палењето на гасот до 2030 година.

Метанот бара брза реакција: Систем за рано предупредување и интегриран пристап за брза реакција

Но експертите веруваат дека таквите прецизни акции не се доволни. За да се имплементираат интегриран пристап и брза реакција, потребен е глобален систем за следење. Иницијативата за негово создавање беше изразена на КОП26 и беше вградена во Глобалната обврска за метан, која беше потпишана од претставници на 80 земји. Во документот беше наведена крајната цел – да се намалат емисиите на овој гас за 30 проценти до крајот на деценијата. Русија, Австралија, Кина, Индија и Иран не се приклучија кон обврската.
Оваа година, КОП27 го објави активирањето на глобалниот систем за предупредување и одговор за метан (МАРС). Неговата мисија е да собира и да обработува сателитски набљудувања и да известува за големи извори на метан до владите, компаниите и другите засегнати страни за побрза акција.
Се очекува МАРС да користи сателити за мапирање за да ги идентификува појавите и аномалиите на метан и да ги поврзе овие настани со одредени извори. Сите информации ќе одат до УНЕП, чии функции вклучуваат информирање на службениците и бизнисите, како и процена на ефективноста на преземените мерки. Системот ќе започне со набљудување објекти од енергетскиот сектор, а потоа постепено ќе се прошири и во индустријата за јаглен, преработката на отпад и земјоделството.

Подготвил: Mарјан Велевски