Кинескиот претседател Си Џинпинг ја дефинира демократијата како „заедничка вредност на човештвото и клучен принцип поддржан од кинескиот народ“, што е неопходно „за да се решат проблемите што луѓето сакаат да ги решат“, при што се проширува уредното политичко учество на народот, се зајакнуваат заштитата на човековите права и владеењето на правото и се обезбедува народот да ужива широки права и слободи во согласност со законот! На тој начин тече зајакнувањето на целокупниот процес на народната демократија и човековите права

Заблудите на Западот за кинеската демократија

Освен глобалните економски и социјални нерамнотежи и климатските промени, дефинирањето и заштитата на човековите права и демократијата е најважниот предизвик за меѓународната заедница.
„Целосниот процес на народна демократија“ е мистериозна фраза за некои западњаци, кои претпоставуваат дека „политичкиот систем на Кина нема ниту повеќе партии, ниту општи избори и не може да биде демократски на кој било начин“.
Кинескиот претседател Си Џинпинг употреби шест аспиративни придавки за да го објасни големото подмладување на Кина, од кои третата е – демократска!
Имено, тој ја дефинира демократијата како „заедничка вредност на човештвото и клучен принцип поддржан од Комунистичката партија на Кина (КПК) и кинескиот народ“, што, според него, е неопходно „за да се решат проблемите што луѓето сакаат да ги решат“!
Повикот на КПК е да се прошири уредното политичко учество на народот, да се зајакне заштитата на човековите права и владеењето на правото и да се обезбеди народот да ужива широки права и слободи во согласност со законот. На тој начин, зајакнување на целокупниот процес на народната демократија и човековите права.
Демократијата во системот вклучува апсорпција на јавното мислење преку механизми за повратни информации, како што се масовни анкети, за да се види што мислат луѓето за предложените нови политики. Ова е процес што партијата го нарекува „здружување на мудроста на луѓето“. Друг пример е кога функционерите се номинирани на нови позиции, предвиден е временски период за искрени повратни информации од колегите и подредените, како и од претпоставените.
Значи, иако нема избори во западна смисла, има добар ангажман со различни изборни единици во Кина.

За да ја подобри народната демократија на целиот процес, Кина го поддржува и го подобрува системот на народни конгреси за правилно и ефективно да ја користи својата моќ на надзор.
Работните извештаи на раководството на партијата на партиските конгреси на секои пет години и на Владата на Националниот народен конгрес секоја година, одразуваат голем дел од придонесите и предлозите од сите релевантни функционери, експерти и изборни единици. Документите циркулираат повторливо во текот на месеците на процесот на изработка.
Политичката консултативна конференција на кинескиот народ има растечка општествена улога на експертиза и влијание.
Доаѓам во Кина повеќе од 30 години. Патував низ Кина, посетив над 100 града, со мојот долгогодишен партнер Адам Жу, за истражување и интервјуа, книги и есеи, телевизија и документарни филмови. Сепак, колку и да мислев дека ја познавам Кина, не го ценев сето она што е потребно за ублажување на сиромаштијата додека не ги посетив сиромашните региони, особено оддалечените планински села и не разговарав со сиромашните селани.
Во 2013 година, Кина го предложи концептот за насочено намалување на сиромаштијата. „Насочено“ значи стандардизирани процедури и индивидуализирани програми за извлекување на секое сиромашно семејство од сиромаштија. Пет нивоа на локални секретари на партијата ги координираа своите улоги – провинциски, општински, на окрузи, на населени места и селски. Процените од трети страни беа спроведени редовно и случајно за да се обезбедат точност и искреност.
Секое сиромашно семејство во Кина имаше свое досие – тоа се милиони сиромашни семејства, секое со свој приспособен план, секое проверувано месечно и дигитализирано за централна компилација и анализа. Локалните службеници беа испратени во сиромашните села за да се справат со намалувањето на сиромаштијата, понекогаш и две години.

Демократијата не е ништо повеќе од повторлив сомнеж дека повеќе од половина од луѓето се во право повеќе од половина од времето.

Елвин Брукс Вајт

Откако ја елиминира целата екстремна сиромаштија во 2020 година, Кина постави поширока, подолготрајна и повеќедецениска цел: заеднички просперитет.
Зошто светот погрешно ја разбира партијата? Проблемот, тврдам, е делумно семантички, бидејќи англискиот збор „партија“ означува, во демократските политички системи, политичка партија што се натпреварува на слободни и отворени повеќепартиски избори. Кога владејачката партија не се натпреварува на слободни и отворени повеќепартиски избори, тој политички систем се смета за недемократски.
Овој портрет погрешно го наслика кинескиот систем, кој е основан на поинаков принцип, каде што КПК е владејачка организација, а не конкурентна политичка партија. Тоа е партија на посветени елити од сите сектори на општеството, која се состои од околу седум отсто од населението, но има задача да ги застапува основните интереси на сите Кинези.
Така, КПК, како владејачка организација, не е еквивалент на владејачка политичка партија во западните системи, каде што политичките партии претставуваат само одредена група избирачи и се временски ограничени со изборни циклуси.
Поради оваа причина, КПК има повисока и поширока обврска подобрувајќи ги континуирано животниот стандард и личната благосостојба на сите кинески граѓани. Постојаното подобрување вклучува реформи, владеење на правото, транспарентност во Владата, учество на јавноста во управувањето, зголемување на демократијата, различни слободи (вклучувајќи ги и слободите на изразување) и човекови права.

(Роберт Лоренс Кун е претседател и претседател на фондацијата „Кун“)