Европската комисија донесе одлука со која Хрватска добива шанса да реализира значаен проект од пошироко значење на сопствена територија. Според одлуката, Хрватска станува една од четирите земји-членки на ЕУ што ќе имаат стратегиски резерви на материјали и опрема на своја територија во случај на хемиска, биолошка, радиолошка и нуклеарна закана.

Во Хрватска резерви на противотрови, антибиотици, вакцини…

Имено, Европската комисија (ЕК) гради стратегиски резерви на капацитети, за да одговори на одредени сериозни закани, и тоа преку Механизмот за цивилна заштита на ЕУ и Управата за подготвеност и одговор при здравствени итни случаи (ХЕРА), за да ги подобри подготвеноста и одговорот на ЕУ на хемиски, биолошки, радиолошки и нуклеарни (ЦБРН) закани.
Како резултат на таквата стратегија, Комисијата објави дека три нови земји – Хрватска, Франција и Полска – ѝ се приклучија на Финска и дека во тие четири земји ќе бидат пласирани акции во вкупна вредност од 545,6 милиони евра.
Резервите ќе вклучуваат противотрови, антибиотици, вакцини, седативи и профилактички третмани и специфична опрема за одговор на ЦБРН, како што се детектори и комплети за деконтаминација и лична заштитна опрема (на пр. гас-маски и заштитна облека).

Резервите ќе се користат за заштита од катастрофи: истекување на хемиски постројки, инциденти на нуклеарни централи, ширење заразни болести, но и за заштита од последици од терористички напади

Основањето на овие четири „магацини“ е резултат на меѓусекторска соработка помеѓу здравствените и цивилните заштитни органи на ЕУ. Откако ќе се формираат, земјите-членки ќе можат да побараат мобилизација на релевантни набавки преку Координативниот центар за одговор при итни случаи (ЕРЦЦ).
Луѓето можат да бидат изложени на ЦБРН-закани преку ненамерни катастрофи, како што се истекување на хемиски постројки, инциденти на нуклеарни централи, ширење заразни болести или преку намерни инциденти, како што се терористички напади.
Европската комисија (ЕК) наведува дека ситуацијата во Украина дополнително ја истакна потребата од стратегиски резерви на достапни клучни медицински контрамерки и опрема за одговор на ЦБРН за заштита на граѓаните на ЕУ, особено во случај на напади или несреќи на ЦБРН.

Ангел Митревски