Некогаш најголемото солено езеро на Блискиот Исток, Урмиа во Иран полека, но сигурно исчезнува.

За само 20 години големата солена површина со 120 острови во близина на турската граница, се намалила за 10 отсто поради многу високите температури. Од 70-те години на минатиот век езерото е помало за дури 90 отсто.

Причина за тоа е изградбата на брани и дупчењето што го спречува протокот на вода од шеесетина околни реки и притоки. Поради тоа значително се зголемил салинитетот на водата и тоа влијаело врз бројните животински видови кои тука опстојуваат. Дури и ендемски видови ракови, кои можат да поднесат големо количество сол, повеќе не можеле да се приспособат на промените во Урмиа.

За да го заштитат езерото од исчезнување, УНЕСКО и СЗО употребуваат технологија за наводнување фарми и спречуваат илегално дупчење. Сезонските дождови помагаат езерото да не пресуши, но тоа не е доволно.