Техно

Кинеските истражувачи од универзитетот „Цингхуа“ развија целосно аналоген фотоелектронски чип, кој може да се справи со задачите за компјутерска визија побрзо и енергетски поефикасно од постојните чипови. Наодите на истражувачкиот тим, кои обезбедуваат алтернатива на постојните технологии базирани на конверзија од аналогно во дигитално беа објавени во списанието „Нејчр“.
Аналогните и дигиталните сигнали се два вида сигнали што носат информации. Аналогните сигнали постојано варираат, како во случајот со светлосните зраци што формираат слика, додека дигиталните сигнали се дисконтинуирани, како кај бинарните броеви. Во визуелно базирани компјутерски задачи, како што се препознавање слики и откривање објекти, сигналите од околината се аналогни и треба да се претворат во дигитални сигнали за обработка со невронски мрежи со вештачка интелигенција (ВИ), системи обучени да препознаваат шеми и врски во базата на податоци.
Меѓутоа, конверзијата од аналогно во дигитално бара време и енергија, ограничувајќи ги брзината и ефикасноста на перформансите на невронската мрежа. Фотоничкото пресметување, кое користи аналогни светлосни сигнали, е еден од најперспективните пристапи за решавање на тој проблем.
Во новата студија истражувачите дизајнираа интегриран фотоелектронски процесор за да ја искористи светлината во форма на фотони и електрони пронајдени во електричните струи на целосно аналоген начин. Резултатот се нарекува „целосно аналоген чип што комбинира електронско и лесно пресметување“ или АЦЦЕЛ.
– Ги максимизиравме придобивките од светлината и електричната енергија под целосно аналогни сигнали, избегнувајќи ги недостатоците на конверзијата од аналогно во дигитално и кршејќи го тесното грло на потрошувачката на енергија и брзина – рече Фанг Лу, истражувач од тимот на „Цингхуа“.
Тестовите покажаа дека АЦЦЕЛ е способен да препознава и класифицира објекти со степен на точност споредлив со оној на дигиталните невронски мрежи. Покрај тоа, тој ги класифицира сликите со висока резолуција од различни сцени од секојдневниот живот над 3.000 пати побрзо и со 4.000.000 пати помала потрошувачка на енергија од висококвалитетен графички процесор.