Прочуената „Медеја“ од Еврипид – ново издание на македонски

Прочуената „Медеја“ од Еврипид излезе во издание на „Три“. Европид, последниот од големата тројка антички трагичари, останува еден од највосхитувачките драматурзи на сите времиња, заедно со Ајсхил и Софокле. Затоа, неговите дела заслужуваат квалитетни изданија и достапност до читателите.
Препевот од старогрчки јазик го направи Валериј Софрониевски, истакнат преведувач, доктор по класични студии и професор на Филозофскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“. По одличните преводи на „Менон“ и „Филеб“ од Платон, „Кралот Едип“ од Софокле, „Лисистрата“ од Аристофан, „Децата на Херакле“ од Еврипид и ред други дела од класичната литература, сега имаме и негов одличен превод на уште една книга-темелник од антиката.
Приказната е базирана врз митот за Медеја, која ги убива сопствените деца како одмазда за неверството на сопругот. Нејзиниот лик е инспирација за огромен број нови верзии во сите уметности, во книжевноста и музиката, во филмската и ликовната уметност. Во оваа драма Еврипид раскинува со традицијата, ги поткопува стереотипите и предрасудите, ја оспорува идеологијата на половите заземајќи се за отфрлените и го предизвикува востановениот хеленски патријархален поредок и светоглед, теми што биле и остануваат клучни за човечкиот род, исто како и самата драма.
Класичната литература е неисцрпна и секогаш податна за нови читања и толкувања. Таа е појдовната точка за целата книжевност и затоа овие изданија се многу значајни.