На конкурсот „Јазикот е нашата единствена татковина“ пристигнаа творби од поголем број наставници од основните училишта, љубители на пишаниот збор.
Жири-комисијата донесе одлука да избере по шест награди од сите категории. Во продолжение е списокот на наградените наставници учесници на литературниот конкурс.

Прво место освоија:
• Марга Прошева
• Весна Недановска
• Николче Јакимовски
• Весна Тодорвска
• Соња Даниловска
• Ирена Пешевска
Второ место освоија:
• Надица Митевска Ангелова
• Оливера Кратевска
• Катерина Лазаровска
• Адраманова Билјана
• Китанова Ленче
• Анета Мицевска

Трето место освоија:
• Виолета Петковска
• Каролина Попова
• Тајна Јовановска
• Катерина Алексова Наумова
• Марина Василевска Стојановска
• Рада Столеска

Жири-комисијата им честита на наставниците.
Наградените литературни творби ќе бидат испечатени во алманахот на детскиот литературен фестивал „Ракатки“ за 2024 година.
Завршната манифестација и врачувањето на дипломите ќе се одржат на Денот на мајчиниот јазик, 21.2.2024 година, од 14 до 16 часот, во Граѓанскиот ресурсен центар во Скопје, бул. Климент Охридски бр. 21 (https://rcgo.mk/)

До сите добитници упатуваме замолница да уплатат котизација од 300,00 денари во „Комерцијална банка“ – АД Скопје, на жиро-сметка 300007080851723.

Фестивалскиот одбор на „Ракатки“