Фото: ЕПА

ИЗВЕШТАЈ НА ГЛОБАЛНИОТ АВТОМОБИЛСКИ ПРЕГЛЕД ЗА 2024 ГОДИНА: РЕСПЕКТ КОН КИНЕСКОТО ПРОИЗВОДСТВО НА АВТОМОБИЛИ

Подготви: Христо Ивановски

До 2030 година кинеските брендови на автомобили ќе бидат доминантна сила во светот, продавајќи девет милиони единици надвор од Кина, што ќе биде 33 отсто глобален удел. Растот ќе се заснова на предностите во трошоците, локализираните производствени стратегии на други пазари освен Кина и возилата со високотехнолошки можности што ги исполнуваат барањата на потрошувачите, кои се развиваат за дизајн и свежина, се наведува во извештајот на Глобалниот автомобилски преглед за 2024 година.

Kинеските производители со зголемувањето на својот удел на светскиот пазар на нови автомобили ги ставаат традиционалните производители на автомобили во поинфериорна ситуација во следните неколку години, се наведува во истиот извештај. Финансиската болка за оние западни компании што се навикнати да бидат „вечни лидери“ на пазарот ќе биде забележлива, се наведува во споменатиот извештај, каде што се издвојуваат и квалитетот и иновациите внесени во кинеските возила, „од начинот на кој возилото е конструирано до начинот на кој приходите се собираат во текот на животниот век на тоа возило“.