Фото: МИА

Родовата еднаквост, антидискриминацијата, лицата без лични документи, антикризните мерки и мерките за зголемување на вработеноста беа главните теми на денешната средба на министерката за труд и социјална политика, Јованка Тренчевска со новоименуваниот шеф на Мисијата на ОБСЕ во Скопје, амбасадорот Килиан Вал и неговиот тим.

Тренчевска на состанокот потенцирала дека фокусот на Министерството за труд и социјална политика во 2023 година ќе биде активирање на лицата приматели на гарантирана минимална помош на пазарот на труд.

– Најчесто станува збор за лица кои се нисковалификувана работна сила, а од страна на работодавачите ваквите работници претставуваат недостиг на пазарот на труд. Со цел да ја сопреме трансегенерациската сиромаштија. Покрај овие мерки, ранливите категории, како што се примателите на ГМП и социјална сигурност за стари лица добиваат дополнително и надоместокот за енергенси во месеците октомври – март. Тоа се околу 50.000 лица кои добиваат по 1000 денари на својата сметка – истакна Тренчевска.

Таа исто така информирала и за новиот Закон за родова еднаквост, за кој веќе се во тек јавни дебати, при што го истакна значењето на понатамошната поддршка од ОБСЕ во подготовката на подзаконските акти.

Како што соопштија од Министерството за труд и социјална политика (МТСП), Тренчевска зборувала и за воспоставувањето на Секретаријатот за родова еднаквост во рамки на Владата и дел од Програмата на Владата за 2022-2024 год, како највисоко и одговорно тело за сите прашања во областа на родовата еднаквост.

На средбата се зборувало и за антидискриминацијата и функционирањето на Комисијата за заштита од дискриминација, како самостоен и независен орган која работи во согласност со надлежностите утврдени со закон, постапува по претставки, дава мислење и препораки за конкретни случаи на дискриминација.

– Се разговараше и за менторската програма за жените во администрацијата спроведена од страна на Министерството за труд и социјална политика во соработка со Мисијата на ОБСЕ. Од која произлезе и првата генерација на жени менторки и менторирани жени, а чија цел е зајакнување на жените едни со други, како и пренесување на претходно стекнатото знаење – соопштија од МТСП.

Исто така, како што потенцираат, на средбата се отвори и прашањето за лицата неевидентирани во Матична книга на родени.

– Подготовката на Законот за лица неевидентирани во Матична книга на родени е пример за решеноста на Владата на да помогне на оваа категорија на лица кои не можат да ги остварат човековите права поради не поседување на документи. За таа цел беше отворен и јавен повик до сите лица кои не се евидентирани во Матичните книги на родените да дојдат до подрачните единици на Управата, а со останатите институции на системот, како што се МВР, Управата за водење матични книги и Центрите за социјална работа, беа формирани локални мобилни тимови кои имаа за цел да остварат директни контакти со лицата што не се евидентирани. Особено значајна беше, и сè уште е, соработката со граѓански здруженија, со чија помош се направи Посебен електронски Регистар за овие лица – посочуваат од МТСП.

Соговорниците разговарале и за антикризните мерки, при што министерката информирала дека е донесен нови Закон за финансиска поддршка за ранливите категории граѓани за справување со енергетската криза, и притоа беа мапирани најранливите категории на граѓани, корисници на право на социјална сигурност на стари лица, на посебен додаток, на правото на надоместок заради попреченост, со попреченост и трајни промени во здравствената состојба, кои користат надоместок за помош и нега од друго лице, а не користат право на надоместок заради попреченост, без потреба од контролен преглед, самохрани родители  кои се евидентирани корисници на гарантирана минимална помош, корисници на право на пензија во висина до 14.000 денари, корисници на право на надоместок за  телесно оштетување и невработени лица-корисници на право на материјално обезбедување во вид на паричен надоместок. Во овој, пакет влегуваат околу 200.000 граѓани.

Соговорниците изразија уверување дека досегашната соработка ќе продолжи и ќе се зајакне во областите во надлежност на Министерството, а е во насока на унапредување на квалитетот на животот на граѓаните.