Од денеска, 28 мај, е отворен вториот повик на Општина Карпош за аплицирање за субвенции за купување на нови велосипеди за карпошани.

По првичниот јавен повик, во кој граѓаните на Карпош покажаа голема заинтересираност за акцијата, согласно одлуката на Советот на локалната самоуправа, беа одобрени дополнителни 360.000 денари од буџетот на Општината кои ќе бидат на располагање за оваа намена. И овој пат, важи истиот принцип на „ прв дојден, прв услужен“, сè до целосно исцрпување на предвидените средства.

Сите заинтересирани можат да поднесат документи кај координаторот на проектот Марко Петрушевски, во Секторот за екологија и енергетска ефикасност, кој се наоѓа на вториот кат во ОУ „ Лазо Трповски“. Апликантите треба да понесат со себе оригинал фискална сметка со сметкопотврда од велосипедот купен од денешниот датум натаму, заклучно со денот до кога акцијата ќе трае, како и копија од лична карта и копија од трансакциска сметка.

Општина Карпош ќе субвенционира 20 отсто од вкупниот износ на новиот купен велосипед, или максимум 3.000 денари од цената на купениот велосипед.