Фото: Клиничка болница Битола

Ортопедот, д-р Александар Обедниковски, специјалист на одделението за ортопедија и трауматологија, е новиот директор на Клиничката болница во Битола.
Обедниковски доаѓа на местото на Билјана Гагачовска.
Александар Обедниковски е вработен во Клиничката билница во Битола од 2014 година како ортопед, а од 2018 година тој е субспецијалист трауматолог.
М.М.