Илустрација/Фото: Игор Бансколиев

Регресот за годишен одмор за 2023 година треба да им биде исплатен на сите вработени во основните и средните училишта. Средствата за оваа намена се обезбедени од страна на државата, преку блок дотациите кои на месечна основан им се исплаќаат на општините, информираат од Министерство за образование и наука (МОН).

МОН апелира до сите локални самоуправи да ги почитуваат правните прописи и да ја реализираат исплатата на регресот за годишен одмор за 2023 година, согласно член 21 од Општиот колективен договор за јавниот сектор во кој е утврдено дека работникот има право на надоместок за регрес за годишен одмор во еднократен износ кај еден работодавач, во текот на годината, без оглед во колку училишта има засновано работен однос.

-Допис со конкретни насоки за постапување по однос на ова прашање е веќе доставен до сите општини и секое непостапување, сноси соочување со правни последици – велат од МОН.