Фото: Тренчевска/принтскрин

Ниту едно право на децата со попреченост не е скратено, без разлика дали се работи за синдром или дијагноза со попреченост, односно не се тргнати од Правилникот во Законот за детска заштита, истакна министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчевска.

Нагласи дека во Правилникот таксативно се наброени сите дијагнози што можат да бидат вклучени во правото за посебен додаток на лица до 26-годишна возраст со попреченост. Притоа тој не се фокусира на дијагнозата и здравствената состојба на децата со попреченост, туку на сè што може да им биде од поддршка за подобро да се интегрираат во општеството.

-Од 121 дете со Даунов синдром, кај осум деца недостасувала доволна медицинска документација. Тоа што не добиле посебен додаток, не значи дека не добиле дополнителни услуги што ги нудат институциите. За да не бидат децата оштетени, разговарано е со нивните родители да поднесат жалба и повторно да се јават да се направи проценка, да ја дополнат медицинската белешка и да видиме дали овие деца можат да добијат посебен додаток. Ниту на едно дете со попреченост, ниту со Даунов синдром не му е скратено правото на посебен додаток. Напротив, со измените во Правилникот се внесени и децата со комбинирани пречки за да може што поголем број деца со попреченост да бидат опфатени, не само со материјалните права, многу поважни се услугите што тие ги добиваат за да им се подобри функционалноста во општеството. Материјалното право што го добиваат не е за занемарување, но многу поважни се услугите од логопед и дефектолог што се бесплатни за децата со посебни потреби, услугите од образовен и личен асистент, како и престој во дневните центри, а отвораме и нови услуги како што е индивидуалниот третман – истакна министерката Тренчевска.

За децата со Даунов синдром во градот Скопје, Министерството за труд и социјална политика има воспоставено Дневен центар каде тие добиваат бесплатни услуги од дефектолог и логопед.

-Преку Министерството за образование се обезбедени образовни асистенти, преку Министерството за труд и социјална политика се обезбедени лични асистенти. Покрај овие услуги, во зависност од проценката што ќе ја направи Комисијата за функционална проценка, им се овозможува и користење на посебен додаток, односно материјално право. За нас, како Министерство, е важно сите деца со попреченост да можат да ги остваруваат материјалните права, а најважно е да ги користат услугите што придонесуваат тие многу лесно да станат функционални, да се вклучат и во предучилишното образование и во процесот на образование, односно се интегрираат во општествената заедница – додаде Тренчевска.