Судот донесе решенија со кои го уважи предлогот на Лидија Димова и на Александар Гочев да им определи мерки – Одземање на патната или друга исправа за преминување на државната граница, обврска за повремено јавување во судот и забрана за вршење на одредени работни дејствија.

На 2 ноември судија на претходна постапка го прифати и предлогот за определување мерки за претпазливост за Зоран Златковски опфатен во конкретната истрага.

Против овие решенија странките имаат право на жалба пред Кривичниот совет.