Заменикот на Претседателот на Владата задолжен за борба против корупцијата и криминалот, одржлив развој и човечки ресурси, Љупчо Николовски, ја одржа редовната координација со седумтте надлежни институции за борба против корупција. На работниот состанок присусутвуваа министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, директорката на Управата за јавни приходи, Сања Лукаревска, директорот на Царинската управа, Горан Сугарески, директорот на Управата за финасиско разузнавање, Блажо Трендафилов, директорот на Управата за финасиска полиција Арафат Муареми, претседателката на Инспекцискиот совет Магдалена Филиповска – Грашковска и преставници од Министерството за правда.
На состанокот, од страна на вицепремиерот Николовски, беше презентиран степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција, како и идните активности што надлежните институции треба да ги преземат според задолженијата од Планот. Се констатираше, дека реализацијата на Планот за борба против корупција е во напредна фаза, но и дека е потребно дополнување со нови мерки во делот на борбата против корупцијата.

Вицепремиерот Николовски, посочи дека во однос на дигитализацијата на процесите, сите институции надлежни за борба против корупција, веќе се поврзани на платформата за Интероперабилност и започнуваат со размена на информации и податоци преку оваа платформа. Во следната фаза, следува и поврзување на овие институции со Централниот регистар на население, со цел брзи и ефикасни постапки.

До втората половина на август, сите министерства треба да извршат анализа на законите во нивна надлежност, односно мапирање на одредбите кои ги содржат процесите, што треба да се дигитализират, услугите, условите, доказите, начинот на комуникација и начинот на достава. Се работи за крупна реформа, којашто бара измена на 150 закони, но истовремено се работи за процес којшто е од исклучително значање пред се за граѓаните, но и механизам кој значително ќе придонесе во спречувањето корупција, преку елиминирање на човечкиот фактор.

На состанокот се отвори дискусија за предлог мерки кои надлежните институции за борба против корупција, треба да ги воведат се со цел ефикасно постапување и сузбивање на ситната коруцпија со која се соочуваат граѓаните. Една од предложените мерки беше воведување на аудио и видео надзор на специфични работни места во институциите, кадешто постои ризик од корупција. Исто така, беше предложено во Јавните обвинителства во државата да се импелментира посебен систем за распределба на предмети. На овој начин, распределбата на предметите би била електронска, со што се потигнува минимизирање на човечкиот фактор и субјективното одлучување при распределување на предметите кај обвинителите.

Една од мерките којашто беше посочена и на која веќе се работи, е за проширување на опсегот на лицата коишто треба да поднесуваат изјава за имотна состојба и судир на интереси, со која се зајакнуваат механизмите во борбата против корупцијата и судирот на интереси во јавниот сектор на повеќе нивоа, односно лица кои вршат посебни овластувања, контроли и инспекциски надзор.