Кампањата финансирана од ЕУ „Peach Flavours WB“ е програма која има за цел да ги информира европските потрошувачи во Србија, Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора и Северна Македонија за врвниот квалитет на европските конзервирани праски од Грција, вкусен производ кој се произведува со најстрогите стандарди за квалитет и безбедност на храната, што ја опфаќа свежината и уникатниот вкус на рачно набраните свежи праски во секој залак.

Во тие рамки, во текот на втората година на СБ за вкусови на праски, се одржаа низа акции, вклучително учество на меѓународни саеми како Етно храна и пијалоци 2023 година, настани и шоуа за готвење, како и промотивни активности во Северна Македонија од 28 март до 11 април 2024 година во 12 продажни места.

За време на горенаведените активности, потрошувачите имаа можност да добијат информативен материјал како брошури за кампањата финансирана од ЕУ „Peach Flavors WB“, да научат повеќе за хранливата вредност на европските конзервирани праски и да добијат бесплатни примероци за да уживаат во европските производи од Грчката мрежа за индустрија на конзервирано овошје (ДЕЛКОФ СА).

За повеќе информации посетете ја нашата веб-страница https://www.peachflavors.eu или најдете нè на Facebook: https://www.facebook.com/peachflavors и на Instagram: https://www.instagram.com/peachflavors

Комерцијална објава