Јулијана Величковска е македонска поетеса, писателка, преведувачка, издавач, организаторка на манифестации. Авторка е на книгите: монографија „Дваесет години Поетска ноќ во Велестово“ (2009, „ПНВ Публикации“), поетската збирка „Комарци“ (2010, „ПНВ Публикации“), романот „Годишни времиња“ (2014, „ПНВ Публикации“) и „Отворена книга“ – избор поезија (2017, „ПНВ Публикации“).

Нејзините песни се препеани и објавени на неколку јазици, меѓу кои: кинески, англиски, српски, хрватски, словенечки, холандски, албански, чешки и италијански јазик.

Најубаво се заспива со помислата на…

– Спокојното лице на саканите што секогаш заспиваат пред мене.

Сакаш да го запалиш светот кога ќе ти текне дека…

– Под изгорените стрништа ќе никне нова трева!

Преценето е…

– Значењето на дипломите и титулите.

Потценето е…

– Важноста на културата за едно општество.

Луѓе што не подзастануваат да го погледнат небото се…

– Луѓе што го убиле детето во себе.

Најубавата прегратка е…

– Детската.

Само дрско со…

– Станувам дрска само кога некој ќе ја премине границата со неговото однесување.

Децата се…

– Одговорот на прашањето „за кого?“.

Најголема аномалија на општеството е…

– Непреземањето одговорност од никого за ништо.

Без возбуда животот е…

– Рамна линија. Да си жив за мене значи свесно да чувствуваш сѐ во себе и околу себе без да влијаеш врз интензитетот со кој чувствата те обземаат, да им допуштиш и да гледаш како те обликуваат и те менуваат.