Инфографика заснована на податоци од Светскиот атлас открива дека најмногу луѓе во светот (70 – 80 отсто) имаат кафени очи. Следуваат оние со сини – 8 – 10 отсто, лешник-бојата и килибарната – пет отсто, па сивата – три отсто…

Така, најретки се луѓето со зелени очи – два отсто.

Што се однесува до застапеноста, темнокафеавите очи се најчести во Африка и Југоисточна Азија, а светлокафеавата – во Европа, Западна Азија и Северна и Јужна Америка. Зелената боја на очи е најзастапена во Средна, Западна и Северна Европа.