Дизајнирана од „Леувеб проекти“, „Термички кажано“ претставува светлосна инсталација што ја претставува топлината на телото на посетителите во променлива завеса од светлина и боја. Проектот користи термографија и инфрацрвени мерни инструменти за да ја открие и да ја пренесе телесната топлина во тродимензионалниот простор преку искуствено осветлување.

Оваа инсталација е поставена во „Форт јорк“ во Торонто, обезбедувајќи поглед во иднината на читањето на телесната температура, креативните визуализирања на податоците и полињата за надзор. Инсталација „Термички кажаното“ е начин да се открие телесната топлина на посетителите во тродимензионален простор преку осветлување. Уметничкиот проект ја поканува публиката да се движи низ, над и околу рампата на центарот за посетители.

Светлосната инсталација ги користи термографијата и инфрацрвените мерни инструменти за да ги открие различните телесни температури на оние што поминуваат покрај неа. Топлинските фотоапарати ја читаат и ја пренесуваат топлинската енергија на посетителите во променлива светлосна завеса, анимирајќи ги стаклените фасади на каналот на постојната зграда.