Вистини и заблуди за Дарвин

Дарвин велеше дека луѓето еволуирале од мајмуни. Тој веруваше дека законот на посилните владее во природата. Тој прв зборуваше за теоријата на еволуцијата како потекло на видовите. Тој не веруваше во бог. Ова се само некои од утврдените верувања за Дарвин. Што е вистина?
Вистина или заблуда: Чарлс Дарвин велеше дека луѓето еволуирале од мајмуни. Познатото прашање што се надоврзува на ова тврдење е ако човекот потекнувал од мајмуни, како мајмуните сè уште постојат. Во својата книга од 1871 година, „Потеклото на човекот и изборот во врска со сексот“, каде што ја презентира својата теорија за еволуција, овој голем научник не вели директно дека луѓето потекнуваат од мајмуни. Неговата теза е дека е можно сите живи суштества да потекнуваат од едно, вклучувајќи ги и луѓето и мајмуните.
Вистина или заблуда: Дарвин бил непознат научник пред книгата „За потеклото на видовите“. Оваа негова книга предизвика многу полемики кога беше објавена во 1859 година. Но и пред тоа тој беше почитуван во научната заедница. Пирс го опиша како успешен натуралист и рече дека „секој придонес во нашата природна историја што доаѓа од господинот Дарвин е достоен за внимание“.

Веќе во 1836 година, неговиот ментор Џон Стивенс Хенслоу почна да посветува внимание на работата на Дарвин.
Вистина или заблуда: Дарвин бил атеист. Дарвин цел живот бил обвинуван за тоа. Преку писма, преписки и автобиографии, тој остро се спротивставувал на тие обвинувања. „Никогаш не сум бил атеист во смисла да го негирам постоењето на бог. Позицијата на агностик подобро би одговарала на состојбата на мојот ум“.
Вистина или заблуда: Дарвин прв објави книга за еволуцијата. Идејата за револуција во биологијата, секако, не е исклучиво на Дарвин. Оваа идеја постоела во 7 век пр. н.е., пред Дарвин таа беше претставена и од католичкиот научник Жан-Батист Ламарк. Сепак, Дарвин пристапи кон оваа теорија од поинаков агол, тврдејќи дека различни видови може да го делат истиот предок, што е таканаречен „разгранет“ модел, различен од моделот „скалила“ што беше актуелен дотогаш.

Вистина или заблуда: Повеќето научници првично ја отфрлија теоријата на Дарвин. Точно, многумина не ја прифатија позицијата на Дарвин, меѓу првите Чарлс Хоџ, кој ја поврза со атеизмот. Од друга страна, многумина со воодушевување ја прифатија Дарвиновата теорија на еволуцијата, опишувајќи ја со зборови како „убава илустрација за величествената поврзаност на сè во природата“. Покрај тоа, на Бадник 1859 година беше објавена анонимна критика во која беше речено дека теоријата на Дарвин целосно ќе ги промени претходните научни ставови.