Александар Тодороски годинава првпат настапи на фестивалската сцена на „Мафкест“ во Штип со песната „Под исто небо“ на авторите Ристо Самарџиев (музика и текст) и Давор Јордановски (аранжман), но успеја да ја освои и публиката и жирито и на крајот да заврши на врвот на табелата. Победата ќе му отвори многу врати во светот на музиката, а еден негов сон, како што рече, веќе е остварен.

Тој е студент на Факултетот за музичка уметност на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, отсек класична гитара, а член е и на групата „Феникс“ со која настапува во Штип, но и во други градови во земјава. Александар уште првата вечер освои најмнoгу гласови, а аплаузите што ги доби беа сигнал дека е меѓу фаворитите на годинашното фестивалско издание.

Втората награда му припдана на Мартинијан Кирилоски, кој е редовен учесник на фестивалот и досега освоил повеќе награди, меѓу кои и првата со песната „Стопати на ден“ во 2019 година. Неговата темпераментна нумера „Вистина“, во латино ритам, исто така е дело на Ристо Самарџиев, кој ги напиша музиката и текстот, додека аражманот е на Давор Јордановски. И досега Самарџиев победувал на „Макфест“, како пејач и компизитор, но ова е првпат да освои две главни награди истовремено. Како што рече тој и во иднина ќе учествува на фестивалот чиј е заштитен знак е со безвременските хитови што ги созадеде.

Третото место го освои Ма­ри­ја Да­не­ва со песната „Тво­ја“ на Ро­берт Бил­би­лов, на ко­ја и припадна и на­гра­да­та за сцен­ски на­стап. Таа на додлеувањето на статуетката, што и ја врачи штипскиот градоначалник д-р Сашко Николов, не можеше да ги запре солзите, но емоциите секогаш биле и ќе бидат заштитен знака на „Макфест“.

Наградата за најдобар дебитант и припадна на Калина Велковска, која со пес­на­та „4“ на Са­ра Мејс и на Иван Пе­тров­ски ги отво­ри и две­те фе­сти­вал­ски ве­че­ри.

Ста­ту­е­тка­та за нај­до­бар аранж­ман му при­пад­на на Ла­зар Цве­тков­ски за пес­на­та „Де­нот што ми но­си“ на Але­ксан­дра Ја­не­ва, двој­на по­бед­нич­ка на „Ма­кфест“, а за најдобра ин­тер­пре­та­ци­ја беше наградена Ла­ра, ко­ја ја ис­пол­ни „Ду­ша“ на Иле Спа­сов и на Ро­бин Зим­ба­ков.

Организаторите на фестивалот на прес конференцијата пред втората фестивалска вечер, наградата за новинар кој долги години континуирано и објективно го следи фестивалот ѝ ја доделија на новинарката на „Нова Македонија“, Марија Таушанска.

Дирекцијата на фестивалот, посебна чест му оддаде на Драган Ристов, кој ја загуби боитката со ковид-19. Тој беше дел од организаторскиот тим на „Макфест“ и Штип и државата ги промовираше на високо и професионално ниво.

М.Т.