Фото: Емил Јовановиќ

На ликовната уметничка ретроспективна изложба на Славко Упевче насловена „50 години ликовна хроника на Охрид“, по повод 50-годишниот јубилеј од својата прва самостојна изложба, беше презентирана монографија и изложба на повеќе од 50 оригинални дела од разни фази на уметничкото творештво.

Емил Јовановиќ