Кога уличната уметност станува вистинска уметност

Дали е вистина дека само парите се она што ги претвора некои од неимпресивните улични ликовни дела во возвишена „улична уметност“? Бенкси не е само славен туку е познат и по тоа што е премногу скап. Кога договори едно од неговите дела да се уништи на ликовна аукција, многу луѓе претпоставија дека тоа е за уште повеќе да ја зголеми својата пазарна вредност. Да пронајдете мурал на Бенкси на вашата куќа е како да сте добиле на лотарија.
„Улична уметност“ е нова категорија на пазарот, осмислена од анонимниот уметник Бенкси и неговите имитатори. Сепак, поривот постои барем 60.000 години, затоа што луѓето едноставно отсекогаш сакале да цртаат на ѕидовите. Во ледената доба, луѓето ги притискале дланките на ѕидовите на пештерите и плукале пигмент од окер за да создадат црвена „рамка“ околу дланката. Речиси истата техника се користи и денес кога уличните уметници прскаат боја врз претходно исечената матрица за да остават брза слика пред да дојде полицијата.
Можеби се чини како навреда ако уметноста од ледената доба е наречена „графити“, но пред да се признае вистинската антика на таквата уметност во 20 век, луѓето што наидоа на мамути нацртани на ѕидови во пештери, всушност ги нарекоа токму така – графити. И нема писмени докази што докажуваат кој или зошто направил пештерски слики. Деца, како и жени и мажи, оставиле отпечатоци од рацете во пештерите.
Па можеби уличната уметност и не е само уметност туку е најчистиот вид уметност што постои. Античкиот римски авторитет Плиниј Постариот и ренесансниот писател Џорџо Вазари сметале дека првиот уметник што нацртал сенка на ѕид е жена.

Теоретичарот на модерната уметност Дубуфе ја врати креативноста во своите корени кога го измисли терминот „арт брут“ или сурова уметност, со кој се означуваат маргинализирани ознаки, вклучувајќи и графити.
Уметноста во 21 век е технократска и софистицирана; имаме видеоуметност, концептуална уметност, дигитална уметност. Но ниту еден од овие нерачни жанрови не покажува поврзаност со дете што прави слика врз песок, гребејќи со стап. Но уличната уметност мистично

се враќа на примарниот нагон да се остави белег на празна површина.
Затоа, погледнете ги оние цртежи по ѕидовите низ градот. Тие не се само изум на пазарот на уметноста или медиумите, кои тврдат дека уличната уметност е нешто посебно. Тоа е врска со нашите најдлабоки креативни корени: врска што може да биде прекината и наизменична, како сигнал што се бори низ белиот шум на модерниот живот, но и како сигнал од ледената доба: „Еве сум. Ова е мојот белег. Јас сум човек “.