Ознака: Владетелската

Владетелската палата од Билазора

Палатата очигледно била ненадејно и насилно разурната во првите децении на третиот век пр. н.е., без повторно да биде обновена. За тоа најдобро сведочат...