Ознака: успешно управување

Колку луѓе се потребни за успешно управување

Влијае ли бројот на членови во управувачките одбори на ефикасноста во спроведувањето на политиките кај правните лица Дали бројот на членови во управните одбори во...