Ознака: швајцарски писател

Дали цивилизацијата е само тенок слој лак обоен над варварството?

Швајцарскиот писател Јонас Лишер ни прикажува една фиктивна приказна за кризата во 2008 година што е сместена, ни помалку ни повеќе, на милионерска свадбена...