Ознака: приподен прираст -негативен

Наталитетот зголемен, но природниот прираст и натаму негативен

Во првото тримесечје од 2022 година, во земјава се евидентирани 4 009 живородени деца и во споредба со истиот период од претходната година нивниот...